Hämeenmaan kannustajat

11.3.2020

Sähköpostiosoitteensa S-ryhmän käyttöön luovuttaneet Osuuskauppa Hämeenmaan asiakasomistajat saavat sähköpostiinsa äänestyslinkin, jonka avulla heillä on mahdollisuus käydä antamassa äänensä valitsemalleen Kannustajat-ohjelman toimijalle maaliskuun aikana

Äänestysajan päätyttyä jaetaan 60 000 euron tuki toimijoille suhteessa
annettuihin ääniin. Tasapuolisuuden vuoksi jokainen toimija saa vähintään
300 ja enimmillään 3000 euroa tukea.